Psychologisch onderzoek

Als men tegen problemen aanloopt, kunnen er verschillende vragen spelen. Voorbeelden hiervan zijn: Hoe komt het dat ik niet lekker in mijn vel zit? Waarom lukt het me niet om me op mijn werk te concentreren? Waarom ervaar ik zoveel problemen op sociaal vlak? Hoe komt het dat ik zo weinig belastbaar ben? Dit zijn slechts een paar voorbeelden van vragen die beantwoord kunnen worden met behulp van een psychologisch onderzoek.

foto hersenenHet onderzoek begint met een intakegesprek, waarin de klachten besproken worden en er uitgelegd wordt wat het onderzoek zal inhouden. Ook zullen er vervolgafspraken gemaakt worden. Aan de hand van de hulpvraag wordt bepaald waar het onderzoek uit zal bestaan.
Het (test)onderzoek kan bestaan uit een intelligentietest, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Naast informatie van de cliënt zelf, kan hetgeen wat een partner en/of familieleden vertellen zeer waardevol zijn om een compleet beeld te krijgen van de problematiek.

Het psychologisch onderzoek is gericht op het analyseren van informatie met als doel een probleem op te lossen. Psychologisch onderzoek kan leiden tot een diagnose, maar dit hoeft niet. In het psychologisch onderzoek wordt de problematiek in zijn context nauwkeurig beschreven. Daarnaast komen mogelijke oorzaken van en oplossingen voor de problematiek aan bod. Er volgt ten slotte een advies hoe het kind, jongere en/of ouders het beste geholpen kunnen worden om de klachten te verminderen.

Voor een aanmelding voor psychologisch onderzoek is een verwijsbrief van de huisarts nodig voor de specialistische GGZ. Meer informatie over de vergoeding van psychologisch onderzoek vindt u hier.

Wilt u zich direct aanmelden voor onderzoek of u heeft aanvullende vragen? Dan verwijzen wij u naar het contactformulier.