Werkgerelateerde problematiek

Werkgerelateerde problematiek kan iedereen overkomen. Ook u en ons. Als psychologisch adviesbureau en behandelinstelling weten wij dat als geen ander. Relatief gezonde medewerkers kunnen door omstandigheden in het werk in moeilijkheden komen. Denk bijvoorbeeld aan baanonzekerheid, conflicten met de baas of met collega’s, te hoge werkdruk en/of slechte arbeidsomstandigheden.

Er kunnen psychische klachten ontstaan, zoals mentale vermoeidheid, (over)spanning, slaapproblemen, stemmingsklachten, angsten. Als het langer gaat duren en de draaglast in het werk gaat de draagkracht te boven, dan ontstaat het risico op een burn-out. Verder kunnen er lichamelijke klachten ontstaan, al dan niet in combinatie met psychische klachten.

Kobussen & Partners psychologen heeft verschillende methoden en interventies, die zowel preventief als curatief ingezet kunnen worden. Voorbeelden van preventieve interventies liggen op het terrein van coaching en training (bijvoorbeeld: time-management, assertiviteit, agressieregulatie, leiderschapsstijlen), maar ook het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld via de uitvoering van risico-inventarisaties). Het doel daarvan is om verzuim en uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Als iemand is uitgevallen, dan werken wij vaak samen met de medewerker, de leidinggevende en de bedrijfsarts een reïntegratieplan uit en dragen zorg voor uitvoering van dat plan (inclusief terugvalpreventie).

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons secretariaat.