Cognitieve gedragstherapie

In de cognitieve gedragstherapie gaat het vooral om de wederzijdse invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Middels cognitieve gedragstherapie onderzoeken de therapeut en de cliënt of zijn/haar denk- en handelwijze wel kloppen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om bijvoorbeeld te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoeken zij samen uit welke geschiktere manier van denken passend is. Daarnaast helpt de therapeut de cliënt met kleine stapjes om de angst te overwinnen (exposure-therapie), waarbij als leidraad geldt dat een cliënt nooit iets hoeft te doen waar hij of zij nog niet klaar voor is. De cliënt bepaalt de snelheid, waarbij de therapeut wel waakt dat er geen vermijding (of vluchtgedrag) optreedt.

Cognitieve gedragstherapie  is een bewezen effectieve methode voor de behandeling van een veelvoud aan psychische klachten en is specifiek erg effectief bij angstklachten.