Depressie en stemmingsstoornissen

Je hoort mensen vaak zeggen dat ze ‘even een dipje’ hebben. Daar kijkt niemand van op. Iedereen is weleens somber of treurig. Zulke gevoelens kunnen opkomen na een tegenslag of ruzie, het verlies van een dierbaar iemand of zomaar. Meestal trekt zo’n sombere bui vanzelf weg. Maar bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden. Ze hebben nergens meer zin in of belangstelling voor. Hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Ze missen de energie om iets te ondernemen. Het lukt maar niet om minder somber te worden (depressiecentrum.nl, 2012).

Als stemmingsproblemen zoals hierboven goed aangepakt worden, kan voorkomen worden dat ze uitmonden in een depressie.

Kobussen & Partners Psychologen kan u op twee verschillende manieren helpen bij het aanpakken van deze stemmingsproblemen. Wij bieden face to face behandelingen cognitieve gedragstherapie (CGT). Cognitieve gedragstherapie is gericht op het opheffen van concrete problemen of klachten. In de therapie leert de persoon anders om te gaan met datgene waar hij/zij bang voor is of moeite mee heeft. Een tweede mogelijkheid is het behandelprogramma Beating the blues, een interactief computerprogramma dat eveneens gestoeld is op de cognitieve gedragstherapie.