Angst en Trauma

Angstbehandeling
Angst is een gezonde overlevingsreactie op een dreigende situatie (bijvoorbeeld bij een naderende trein op een spoorwegovergang). Ons lichaam wordt in gereedheid gebracht om te vechten, vluchten of in sommige gevallen te bevriezen.  Ons lichaam maakt zicht klaar om snel tot actie over te kunnen gaan. Als deze reacties echter optreden op het moment dat een situatie objectief gezien niet bedreigend of beangstigend is, kan dit leiden tot angst en bezorgdheid en in sommige gevallen is zelfs een paniekaanval het gevolg. Er zijn ook mensen met een fobie voor een specifiek object of situatie (bijvoorbeeld hoogtes, spinnen, kleine ruimtes). Een persoon kan hierbij ook rituelen of dwanghandelingen hebben ontwikkeld.

Wat al deze vormen van angstklachten met elkaar gemeen hebben is dat de angst tot uiting komt in situaties waarin het objectief gezien niet nodig is om angstig te zijn. Behandeling hiervoor kan dan nodig zijn. Bij Kobussen & Partners Psychologen wordt cognitieve gedragstherapie ingezet om u van uw klachten af te helpen.

Traumabehandeling
Mensen die onverwachte of schokkende gebeurtenissen meemaken (bijvoorbeeld een overval, plotseling overlijden van een dierbare, misbruik of geweld) kunnen worden geconfronteerd met intense gevoelens van angst, onmacht, kwetsbaarheid en hulpeloosheid. Als gevolg daarvan kunnen mensen klachten ontwikkelen, in de vorm van psychische of lichamelijke reacties (bijvoorbeeld nachtmerries, hyperventilatie of angstaanvallen). Een aantal mensen dat een trauma heeft meegemaakt, ontwikkelt als gevolg daarvan een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Daarvan spreken we wanneer er meerdere klachten zijn die langdurig aanhouden en het normaal functioneren verstoren.

Een van de behandelmethoden om traumatische klachten te verminderen of te laten verdwijnen is EMDR. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.