ADHD

De afkorting ADHD staat voor het Engelse ‘attention deficit hyperactivity disorder’. In het Nederlands vertaald als Aandachtstekortstoornis, al dan niet met hyperactiviteit en/ of impulsiviteit. Meer informatie over wat ADHD precies is, vindt u hier.

In Nederland heeft de Gezondheidsraad zich uitgesproken over een percentage van 2-4% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar met ADHD, waarbij 2% zeer ernstige symptomen heeft en het bij 4% van de kinderen in lichtere mate voorkomt. Kobussen & Partners Psychologen biedt hiervoor onderstaande behandeling aan: