Behandeling

Maakt u zich zorgen om uzelf, uw partner of iemand in uw omgeving en komt u niet tot een oplossing? Loopt u vast in het dagelijks leven, op uw werk of in contact met anderen? Misschien kan Kobussen & Partners Psychologen dan iets voor u betekenen. Wij hebben jarenlange ervaring in het verlenen van (psychische) hulp aan volwassenen en ouderen.

U kunt zich aanmelden voor kortdurende, langdurende of groepsbehandeling in zowel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ)*.

Dit wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Ook is het mogelijk om aanvullend psychologisch onderzoek uit te voeren om meer zicht te krijgen op de problematiek.

foto3Zo kunnen wij een passende behandeling voor u bieden. Zowel kortdurend als langdurend, en zowel individueel als met meer personen. Mogelijk geeft uw huisarts al een richting aan. Anders wordt dit in het advies vanuit de intake weergegeven. Voor de vergoede zorg heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Na uw toestemming wordt er een beginbrief en eindbrief naar uw huisarts gestuurd waarin het behandelplan en het resultaat van de behandeling wordt vermeld. Heeft u geen verwijzing of komt de problematiek niet in aanmerking voor vergoeding? Ook dan bent u ook welkom, maar zul u de behandeling zelf moeten betalen. Meer informatie over de vergoeding van behandelingen vindt u hier.

Een behandeltraject ziet er als volgt uit: u start met een screening door een regiebehandelaar. Naar aanleiding van deze screening wordt in overleg (met u en door middel van een multidisciplinair overleg) bepaald welke behandeling nodig is voor u en welke behandelaar bij u past. De opvolgende afspraak is een intake met uw behandelaar. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een behandelplan opgesteld die door u en de (regie)behandelaar wordt getekend en wordt er na uw toestemming een startbrief naar de huisarts gestuurd. Dit behandelplan is het uitgangspunt voor het vervolg van uw traject. In dit behandelplan wordt het type behandeling vermeld en de frequentie van de afspraken. Regelmatig worden evaluatiemomenten ingepland met uw (regie)behandelaar. Aan het eind van het traject wordt een eindbrief naar uw huisarts gestuurd waarin het resultaat van het traject wordt vermeld.

Gedurende het traject wordt gebruik gemaakt van behandelgesprekken, afgewisseld met eHealth. Dit zijn modules, aangeboden via Minddistrict of Telepsy, die aansluiten bij uw hulpvraag. Deze modules kunt u via de computer of met uw telefoon invullen. Uw behandelaar zal het gebruik van eHealth tijdens de intake met u bespreken.

Zowel bij start van de behandeling als aan het eind van het traject wordt via Telepsy een klachtenvragenlijst gestuurd; de BSI. Op deze manier kan er nagegaan worden of de behandeling tot klachtenvermindering heeft geleid. Op het eind van het traject wordt tevens een tevredenheidsvragenlijst gestuurd, de CQI. Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijst kunnen wij onze bedrijfsvoering verbeteren.

We maken gebruik van diverse kwaliteitsstandaarden, deze kunt u vinden op www.ggzstandaarden.nl. Voorbeelden hiervan zijn de Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen en de Zorgstandaard Depressieve stoornissen. U kunt ook de website www.thuisarts.nl bekijken, hier staat eveneens informatie over standaarden.

Kobussen & Partners heeft psychotherapeutenklinisch psychologenGZ- psychologen en orthopedagogen in dienst. Zo kunnen wij u een behandeling aanbieden afgestemd op uw klachten en behoeften. In het menu aan de linkerkant vind u een overzicht van de diverse specialisaties van Kobussen en Partners Psychologen. Herkent u zich  in een van de omschrijvingen en wilt u zich aanmelden? Klik dan hier.