Volwassenen > 18

Bij Kobussen en Partners psychologen kunt u terecht voor diverse psychische problematiek*. Kampt u bijvoorbeeld met psychische klachten, loopt u vast in uw dagelijks leven, in relaties of op het werk en zou u hier hulp bij willen krijgen? Dan kunt u zich aanmelden voor kortdurende, langdurende of groepsbehandeling in zowel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ) en wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.
Ook is het mogelijk om aanvullend psychodiagnostisch onderzoek uit te laten voeren om meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld uw lang bestaande of complexere problematiek of persoonlijkheid. Zo kunnen wij u een passende behandeling bieden. Meer informatie vindt u op de pagina’s Psychologisch onderzoek en Behandeling.

Keurmerk Basis GGZ
Vanaf 1 januari 2017 draagt Kobussen & Partners het Keurmerk Basis GGZ. Dit wil zeggen dat Kobussen & Partners zich extra inspant voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’.

 

foto grot

 

* Veel mensen maken zich op een gegeven moment in hun leven wel eens zoveel zorgen dat zij gedachten krijgen over zelfmoord. Praat erover