Wachttijden

Kobussen & Partners Psychologen wil zoveel mogelijk de wachttijd beperken die er is tussen uw zorgvraag en de start van een behandeling. Toch zijn er helaas wachttijden voor behandelingen die door uw verzekeraar worden vergoed. Sommige behandelingen worden helaas niet door uw verzekeraar vergoed. Op de pagina Tarieven & vergoeding staat daarover meer informatie. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Maximum wachttijd
Zorgaanbieders en verzekeraars hebben bepaald dat de maximale tijd tussen aanmelding en het eerste gesprek 4 weken mag zijn (de zogeheten treeknorm). Tevens is bepaald dat de behandelingswachttijd maximaal 6 weken mag bedragen. Kunnen wij u niet binnen deze termijn zorg verlenen, dan zullen wij dit aan u kenbaar maken en u doorverwijzen naar de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar.

Verschillende wachttijden BGGZ en SGGZ
Op uw verwijsbrief kunt u zien of u wordt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ  (BGGZ) of naar de specialistische GGZ (SGGZ). Indien u graag wil weten wat de wachttijd voor een bepaalde vestiging van Kobussen & Partners Psychologen is, kunt u contact met ons opnemen. Bel naar (073) 5220503 of stuur een e-mail naar info@kobussen-partners.nl.

Wachttijden aanmelding en behandeling
Hieronder staat een overzicht met de wachttijden per zorgverzekeraar. Het overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Er zijn twee soorten wachttijden:
– Aanmelding: De tijd die het duurt vanaf het moment dat een patiënt contact opneemt met de zorgverlener, tot aan het eerste gesprek.
– Behandeling: De tijd die er is tussen het eerste gesprek met de zorgverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling.

 

Peildatum 04-12-2019

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

Uw zorgverzekeraar Aanmelding Behandeling
CZ 6 weken 4 weken
DSW / a.s.r. 6 weken 4 weken
Menzis 6 weken 4 weken
VRZ/ Multizorg 6 weken 4 weken
VGZ 6 weken 4 weken
Zilveren Kruis 6 weken 4 weken
Caresq 6 weken 4 weken

 

Specialistische GGZ (SGGZ)

Uw zorgverzekeraar Aanmelding Behandeling
CZ 6 weken 4 weken
DSW / a.s.r. 6 weken 4 weken
Menzis 6 weken 4 weken
VRZ/ Multizorg 6 weken 4 weken
VGZ 6 weken 4 weken
Zilveren Kruis 6 weken 4 weken
Caresq 6 weken 4 weken

 

Wachttijden voor behandeling van kinderen en jongeren
Voor behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar die door uw gemeenten worden vergoed, gelden de onderstaande wachttijden. Voor kinderen en jongeren geldt: De behandelingen waarvoor u een beschikking heeft, worden vergoed. Sommige behandelingen worden helaas niet door uw gemeente vergoed. Op de pagina Tarieven & vergoeding staat daarover meer informatie. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Aanmelding Behandeling
Kort traject 12 weken 4 weken
Lang traject (incl. onderzoek) 12 weken 4 weken