Tarieven & vergoeding

Vergoeding behandeling

Behandeling vanuit de generalistische basis GGZ (BGGZ) wordt vanaf 2015 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De declaratie vindt plaats door middel van declaratie van de zogenoemde prestatie aan het eind van de behandeling. Deze prestatie (kort, middellang, intensief, chronisch of transitie) bestaat uit de sessies, verslaglegging en eventuele andere activiteiten die nodig zijn voor uw traject en wordt bij uw verzekeraar ingediend. Ook behandeling binnen de specialistische GGZ (SGGZ) wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering met inachtneming van het door u vastgestelde eigen risico. Kobussen & Partners Psychologen heeft contracten afgesloten met alle verzekeraars en de meeste gemeenten waarin wij gevestigd zijn. Zowel binnen de BGGZ als in de SGGZ worden de consulten die deel uitmaken van de behandeling pas na afloop van het behandeltraject gedeclareerd bij uw zorgverzekering.

Niet alle behandelingen worden vergoed
Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo worden aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de zorg voor deze behandelingen zelf moeten betalen, of eventueel vanuit uw aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico
In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,00 voor iedereen vanaf 18 jaar, tenzij u zelf vrijwillig voor een hoger eigen risico gekozen heeft. Houdt u daarmee rekening, ook indien u een onvolledige behandeling volgt.

Tarieven

Indien psychologische onderzoek of behandeling niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar of door de gemeente bij de jeugdzorg, of wanneer u of uw werkgever zelf wenst te betalen, gelden onderstaande uurtarieven (prijspeil 2018, wijzigingen voorbehouden).

Veel voorkomende behandelingen en verrichtingen
Consultatie: prijs op aanvraag
Partner-relatietherapie, prijs per dagdeel € 499,00
Psychologisch onderzoek: prijs op aanvraag
Generalistische basis GGZ: € 87,00
Specialistische GGZ, psychotherapie en klinische psychologie: € 105,00
Supervisie: vanaf € 125,00
Telefonisch/e-mail consult: € 25,00 per consult (max. 15 min)

Meer behandelingen en verrichtingen
Onderaan deze pagina staat een uitgebreid overzicht van behandelingen en probleemgebieden waarmee wij u graag helpen maar die helaas niet door uw zorgverzekering worden vergoed.

Begeleiding thuis
Informatie over de begeleiding op basis van een persoongebonden budget (pgb) vindt u op de website van K&P Begeleiding Thuis.

Arbeidspsychologische dienstverlening
Informatie over o.a. arbeidspsychologische consulten vindt u op de website van Behavior Change.

Voor trajecten die wel vergoed worden via derden (werkgever, UWV, arbeidsongeschiktheidsverzekering) wordt een op maat gemaakte offerte uitgebracht. Prijzen zijn onder voorbehoud en met inachtneming van tariefswijziging conform geldende bepalingen of richtlijnen.

Vergoeding psychologisch onderzoek

Bij de vergoeding van psychologisch onderzoek met een medische hulpvraag is er een onderscheid tussen kinderen tot 18 jaar en volwassenen. Kinderen en jongeren tot 18 jaar vallen onder de zorg van de gemeente. De vergoeding van een psychologisch onderzoek bij kinderen tot 18 jaar oud zal via de gemeente verlopen. Hiervoor is wel een verwijsbrief van de huisarts nodig danwel van het centrum voor jeugd en gezin. Bij volwassenen wordt er eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico. Indien dit nog niet gebruikt is voor andere gezondheidszorg, zal de verzekering deze bij u in rekening brengen. Hiervoor is ook een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Indien er geen medische hulpvraag is, wordt het onderzoek niet vergoed door de zorgverzekering en dient de cliënt zelf te betalen. U kunt denken aan een hulpvraag als: hoe ziet mijn intelligentieprofiel eruit? Wat zijn mijn sterke en wat mijn zwakke kanten? Dit kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden ter voorbereiding op een sollicitatie. Bij een dergelijke hulpvraag kan een offerte aangevraagd worden. Afhankelijk van uw vraag duurt een onderzoek tussen de 4 en 20 uur inclusief een uitgebreide rapportage. Zie ook het uitgebreide overzicht onderaan deze pagina.

Annuleren van een afspraak

Niet nagekomen sessies mogen niet bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Een gemaakte afspraak dient bij verhindering minimaal 24 uur voor het begin van de afspraak te worden afgezegd (telefonisch op (073) 5220503. Buiten kantoortijden kunt u de voicemail inspreken of per e-mail afmelden: info@kobussen-partners.nl. Wanneer een afspraak te laat of niet geannuleerd is, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. De kosten voor de sessie worden in dat geval niet vergoed door uw zorgverzekeraar en komen voor uw eigen rekening.

Overzicht van probleemgebieden, behandelingen en verrichtingen

Onderstaande probleemgebieden en behandelvormen worden behandeld in dagdeelsessies. Uitvoering door een master-psycholoog. Kosten: € 500 euro per sessie (individueel) en € 750 per groepssessie (maximaal 4 personen). Afspraak: binnen 2 weken.

Probleemgebieden
Advies bij opvoedkundige vraagstukken
Behandeling bij opvoedingsproblemen
Communicatiestoornissen, zoals stotteren of taalstoornis
Coördinatie ontwikkelingsstoornis
Leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie
Medisch psychologische zorg, zorg ivm medische aandoeningen
Middelenmisbruik
Relatieproblematiek
Schoolpsychologie; problemen op school
Seksuele problematiek (uitgezonderd parafilieën, o.a. exhibitionisme, fetisjisme, frotteurisme, pedofilie, seksueel masochisme, fetisjistisch transvestitisme, parafilie NAO, hyperseksualiteit)
Slaapstoornissen
Specifiek fobieën (uitgezonderd ernstige fobieën, en na behandeling zonder succes elders of frequent voorkomende situaties)
Stoornissen in zindelijkheid
Voedings- en eetstoornissen op vroege kinderleeftijd
Werkproblematiek
Zelfhulp

Behandelvormen
Mindfulness (uitgezonderd herhalende depressies)
Neurofeedback
Cogmed-werkgeheugentraining
Hypnotherapie
EMDR (uitgezonderd bij PTSS)
Relaxatietherapie
Relatietherapie
Burn out behandeling

Verrichtingen (niet in groepsverband)
Indicatiestellingen, bijvoorbeeld voor dyslexiebehandeling, rugzak of PGB
Intelligentieonderzoeken
Keuringen, bijvoorbeeld voor rijbewijsverlenging of naamsverandering
Onderzoeken zonder behandelvraag