Samenwerking

Kobussen & Partners Psychologen heeft diverse samenwerkingspartners.

We werken samen met huisartsen. Zo verwijzen huisartsen cliënten door naar ons en vinden er regelmatig consultaties plaats tussen behandelaren en huisartsen.

Voor consultaties hebben we contracten met diverse huisartsenorganisaties, zoals Care2U, KIS en Stichting Haspel.

Tussen collega’s van de basis ggz en specialistische ggz is er nauwe samenwerking, zo vinden er wekelijks multidisciplinaire overleggen plaats.

Voor jeugd werken we tevens samen met de wijkteams en Centrum Jeugd en Gezin van de gemeenten.