Opleidingen

Kobussen & Partners leidt binnen de praktijk psychologen op tot GZ-psycholoog (BIG) of tot psychotherapeut (BIG). Voor de laatste opleiding kunnen ook artsen worden toegelaten. Daarnaast zijn er voor externen diverse supervisie mogelijkheden.

1. Opleiding tot GZ-psycholoog
De GZ-psychologen worden opgeleid voor behandeling en diagnostiek.

Er zijn twee vormen, de ene opleiding is primair gericht op volwassenen, de andere opleiding is primair gericht op kinderen en jeugdigen. Kobussen & Partners verzorgt het praktische gedeelte van de opleiding. Momenteel zijn er 2 GZ-psychologen Volwassenen in opleiding en 1 GZ-psycholoog Kinderen en Jeugdigen.

De opleiding tot GZ-psycholoog duurt twee jaar en bestaat naast het cursorische gedeelte van 1 dag per week ook uit een praktijkstage waarin de opleidelingen onder supervisie diverse vormen van behandeling verrichten. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door een regionale instelling voor nascholing en opleiding in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld het RINO te Eindhoven). Er worden diverse therapiestromen behandeld onder andere cognitieve gedragstherapie, psychoanalyse, cliënt- en systeemgerichte therapie en er is ruime aandacht voor psychopathologie en psychodiagnostiek. Het RINO controleert de voortgang van de opleideling en bewaakt of aan alle opleidingseisen wordt voldaan. Aan het einde van de opleiding heeft de opleideling alle kennis en kunde in huis om als een volwaardige GZ-psycholoog aan het werk te gaan en hij of zij wordt geregistreerd in het register Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG-register) van het ministerie.

2. Opleiding tot psychotherapeut
Onze praktijk is ook erkend als instelling voor de opleiding tot psychotherapeut.

Deze opleiding duurt vier jaar en bestaat uit één dag theoretische opleiding per week bij een regionale instelling voor nascholing en opleiding in de geestelijke gezondheidszorg (Buro het RINO te Eindhoven). De rest van de opleiding duurt eveneens vier jaar en bestaat uit het gedurende vier jaar uitvoeren van gesuperviseerde behandelingen binnen onze instelling. De opleiding en de gesuperviseerde behandelingen voldoen aan strenge eisen. Na afsluiting van de opleiding wordt de psychotherapeut ingeschreven in het register Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG-register) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De praktijkopleider is Kees Boersma.

3. Supervisie mogelijkheden
Binnen Kobussen & Partners bestaat er de mogelijkheid tot het volgen van supervisie. Deze wordt uitgevoerd door supervisoren die jarenlange ervaring hebben en erkend zijn door diverse verenigingen (Vgt, NVVP, NIP, NVVS). Voor interne en externe kandidaten die bezig zijn met een opleidingsroute brengen we verschillende supervisie mogelijkheden, zoals:

  • Supervisie voor psychotherapie io
  • Supervisie voor gz psycholoog io
  • Supervisie voor A&G psychologen (psychologen voor arbeid & gezondheid)
  • Supervisie voor diagnostiek NIP
  • Supervisie voor gedragstherapie (vgct)
  • Supervisie voor basispsychologen

4. Stagemogelijkheden binnen Kobussen & Partners Psychologen.
Binnen onze praktijk is geen mogelijkheid tot stage.