Start groep voor kinderen met autisme

Juni 2016

In september starten we met een groep voor kinderen met autisme (8-12 jr). De cursus bestaat uit 10 sessies met de volgende onderdelen:
Psycho-educatie. In dit blok leren de kinderen wat autisme precies is en wat de gevolgen daarvan zijn. Twee bijeenkomsten.
Sociale vaardigheden. In dit blok wordt onder andere besproken hoe je emoties kunt herkennen, hoe je op emoties kunt reageren en hoe je vrienden kunt maken. Er wordt ook aandacht besteedt aan sociale vaardigheden die nodig zijn op school, zoals samenwerken. Zes bijeenkomsten.
– Negatieve gedachten: In dit blok leren kinderen om te gaan met negatieve gedachten die ze soms over zichzelf en anderen kunnen hebben. Twee bijeenkomsten.

Daarnaast zijn er vijf ouderbijeenkomsten. Daarin komt aan de orde:
– Wat er in de kinderbijeenkomsten wordt besproken of geoefend is en welke handvatten er zijn voor ouders.
– Uitwisseling van ervaringen van ouders
– Generalisatie van het geoefende in de kinderbijeenkomst in de praktijk.

Voor aanmelding kunt u bellen naar (073) 522 05 03 of een e-mail sturen naar info@kobussen-partners.nl.