Partner-relatietherapie autisme start februari 2016

December 2015

In februari 2016  start een nieuwe groep voor mensen met een partner met autisme, indien daarvoor voldoende aanmeldingen zijn. Er worden 7 bijeenkomsten georganiseerd waarin verschillende thema’s aan bod komen. Dit zijn 3 bijeenkomsten voor de koppels en 4 bijeenkomsten voor alleen de partners. De bijeenkomsten vinden eenmaal per twee weken plaats van 18.30 u tot 20.00 u in Rosmalen. In de bijeenkomsten is veel ruimte voor het onderling uitwisselen van ervaringen en vinden van herkenning. De volgende thema’s komen tijdens de therapie o.a. aan bod: psycho-educatie over ASS, de invloed van autisme in een relatie, intimiteit, seksualiteit, werk, huishouden, opvoeding, planning en communicatie.

Let op! Om deelname aan de groep vergoed te krijgen, is een verwijzing door de huisarts noodzakelijk. Het gaat om een verwijzing voor de generalistische basis GGZ, op de diagnose autistiforme stoornis / ontwikkelingsstoornis.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met een van de therapeuten:

Emily Koers: e.koers@kobussen-partners.nl

Iris Bronnenberg: i.bronnenberg@kobussen-partners.nl