Maak preventief werk van werkstress

Juli 2016

Psychische klachten zoals stress vormen de meest voorkomende beroepsziekte. De aanpak van werkstress moet anders, bepleitten zowel minister Asscher als NIP-bestuurslid Fred Zijlstra in Trouw. Volgens Zijlstra erkennen veel bedrijfsartsen een burn-out te laat en zou er meer ingezet moeten worden op de oorzaak van de klachten. ‘Als de werknemer niet herstelt, krijgt hij of zij veelal nog een paar weken vrij.’, zegt Fred Zijlstra in Trouw. ‘Terwijl het dan steeds moeilijker wordt om terug te keren op de werkvloer. Een andere aanpak is nodig. Deze werknemer moet niet ‘beter’ worden, maar leren omgaan met de situatie. Hij moet leren prioriteiten te stellen, leren om de eigen grenzen te bewaken.’ Zijlstra reageert ook op het voornemen van minister Asscher om bedrijfsartsen een boete te geven, wanneer zij een beroepsziekte niet melden. Volgens hem kan een betere samenwerkging tussen bedrijfsartsen en psychologen de samenleving miljarden euro’s besparen.

Bij Kobussen & Partners Psychologen komen wij werkstress regelmatig bij onze cliënten tegen. Onze insteek is dan om primair preventief te werk te gaan. Dat wil zeggen: samen met de werkgever kijken of de organisatie zo ingericht kan worden, dat de kans op verzuim zo laag mogelijk wordt. Hierbij valt te denken aan interventies om de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen te verbeteren. Bij arbeidsomstandigheden gaat het dan om fysieke en psychische kenmerken van de arbeid. Via Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE), die zijn trouwens wettelijk verplicht, worden deze in kaart gebracht en waar nodig van verbetertips voorzien. Bij arbeidsverhoudingen gaat het om de manier waarop gecommuniceerd en met elkaar om gegaan wordt. Bijvoorbeeld verzuimtrainingen voor Leidinggevenden of het instellen van een Sociaal Medisch Team (SMT). Investeringen verdienen zich al snel terug: het reduceren van een enkel verzuimgeval scheelt al snel duizenden euro’s aan loon- en vervangingskosten.

Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen doen? Bel dan met Paul Westerman, arbeids-en organisatiepsycholoog en arbeids- en gezondheidspsycholoog bij Kobussen & Partners Psychologen, 06 53 29 82 17.