Signaleringssysteem voor jeugd

In de afgelopen jaren hebben zich regelmatig ernstige incidenten voorgedaan met kinderen en jongeren. Uit onderzoeken bleek dat hulpverleners elkaar vaak onvoldoende konden vinden, waardoor samenwerking vaak niet mogelijk was. Reden voor de provincie en alle 68 gemeenten in Noord-Brabant om in 2008 het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in te voeren. Zorg voor Jeugd is een eenvoudig systeem om problemen bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren, hulpverleners beter te laten samenwerken en coördinatie van zorg in de keten van jeugdzorg te organiseren. Hoe gaat dat in zijn werk?

 Wat doet Zorg voor Jeugd?
Zorg voor Jeugd is bedoeld om snel en efficiënt informatie uit te wisselen. En dat is belangrijk, want in de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen die zich allemaal zeer verantwoordelijk voelen voor de problemen van of met jeugdigen. Een goede aanpak vergt optimale samenwerking, coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming.

Dankzij Zorg voor Jeugd kunnen problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar vroegtijdig worden gesignaleerd. Het systeem maakt bovendien duidelijk welke instellingen betrokken zijn bij een jeugdige. Daarnaast wordt in Zorg voor Jeugd de coördinatie van zorg in de keten georganiseerd. Dat wil zeggen dat er afspraken zijn vastgelegd over welke instelling de verantwoordelijkheid draagt rondom de organisatie en uitvoering van het hulpaanbod aan een jeugdige.

Kobussen & Partners Psychologen
Alle medewerkers binnen Kobussen & Partners Psychologen die met jongeren werken zijn verplicht hun clienten tot 18 jaar aan te melden op zorg voor jeugd. Welke informatie komt in Zorg voor Jeugd te staan? In Zorg voor Jeugd komt alleen ‘dat’-informatie te staan. Dat wil zeggen dat er alleen in komt te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige of dat een jeugdige bij een hulpverleningsinstelling geregistreerd staat met een hulpvraag. Er komt geen enkele inhoudelijke ‘wat’-informatie in te staan. Alleen wie betrokken is bij een jeugdige, kan het systeem over deze jeugdige raadplegen. Inhoudelijke informatie wordt alleen mondeling uitgewisseld tussen betrokkenen als dat nodig is. Zorg voor Jeugd is dus duidelijk géén dossier.

Meer informatie is te vinden op www.zorgvoorjeugd.nu