Psychologisch onderzoek

Als ouders zien dat hun kind tegen problemen aanloopt, kunnen er verschillende vragen spelen. Voorbeelden hiervan zijn: Hoe komt het dat mijn dochter niet goed meekomt op school? Hoe komt het dat mijn zoon niet lekker in zijn vel zit? Hoe kunnen de gedragsproblemen die mijn kind laat zien verklaard worden?
Ook jongeren zelf kunnen vragen hebben, zoals: Waarom lukt het mij niet om aansluiting bij klasgenoten te vinden? Of: Het lukt mij niet om goed op te letten in de klas, ook al doe ik erg mijn best. Wat is hier de oorzaak van? Dit zijn slechts een paar voorbeelden van vragen die beantwoord kunnen worden met behulp van een psychologisch onderzoek.
foto hersenen
Het onderzoek begint met een intakegesprek, waarin de klachten besproken worden en er uitgelegd wordt wat het onderzoek zal inhouden. Ook zullen er vervolgafspraken gemaakt worden. Aan de hand van de hulpvraag wordt bepaald waar het onderzoek uit zal bestaan.
Het (test)onderzoek kan bestaan uit een intelligentietest, didactisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek en sociaal-emotioneel onderzoek. Bij jongeren is er tevens een persoonlijkheidsonderzoek mogelijk. In het menu aan de linkerkant vindt u een uiteenzetting van de diverse vormen van psychologisch onderzoek. Naast informatie van de jeugdige zelf, wordt er vaak ook gebruikt gemaakt van informatie van de ouders en de leerkracht.

Het psychologisch onderzoek is gericht op het analyseren van informatie met als doel een probleem op te lossen. Psychologisch onderzoek kan leiden tot een diagnose, maar dit hoeft niet. In het psychologisch onderzoek wordt de problematiek in zijn context nauwkeurig beschreven. Daarnaast komen mogelijke oorzaken van en oplossingen voor de problematiek aan bod. Er volgt ten slotte een advies hoe het kind, jongere en/of ouders het beste geholpen kunnen worden om de klachten te verminderen.

Voor een aanmelding voor psychologisch onderzoek is een verwijsbrief van de huisarts nodig voor de specialistische GGZ. Meer informatie over de vergoeding van psychologisch onderzoek vindt u hier.

Wilt u zich direct aanmelden voor onderzoek of u heeft aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.