Kinderen < 18

Maakt u zich zorgen om uw kind onder de twaalf jaar en komt u samen niet tot een oplossing? Misschien kunnen wij dan iets voor u en uw kind betekenen.
Ben jij twaalf jaar of ouder? En kom je er zelf of met je ouders niet meer helemaal uit? Dan kunnen wij jou misschien helpen. Jij of je ouders kunnen je dan aanmelden.

Let erop dat we voor aanmelding van kinderen tot 16 jaar toestemming nodig hebben van de gezaghebbende ouders. Hier hebben we een toestemmingsverklaring voor: deze dient getekend te worden door de gezaghebbende ouders alvorens het kind ingepland kan worden.

Ben je zestien jaar of ouder dan kun je je zelfstandig aanmelden bij ons. Er zal alleen contact worden gezocht met je ouders indien jij daar toestemming voor geeft.

Kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en ouders kunnen bij ons terecht voor een kort of een uitgebreid psychologisch onderzoek (diagnostiek) en voor verschillende soorten van behandeling*. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina’s Psychologisch onderzoek en Behandeling.

We vinden het belangrijk om het netwerk rondom kinderen en jongeren bij de hulpverlening te betrekken. Waar nodig werken we samen met bijvoorbeeld scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, kinder- en jeugdpsychiaters en/of andere hulpverleners die betrokken zijn.

 

foto2

 

 

* Veel jongeren maken zich op een gegeven moment in hun leven wel eens zoveel zorgen dat zij gedachten krijgen over zelfmoord. Praat erover