{}

FAQ (vragen)

Wat moet er in een verwijsbrief staan?
In een verwijsbrief van de huisarts (voor kinderen kan dit ook van Centrum voor Jeugd en Gezin zijn) moeten uw gegevens vermeld zijn (naam, adres, verzekering, BSN nummer), de gegevens van de huisarts (naam en praktijkadres), de datum dat de verwijsbrief is opgesteld, of u wordt doorverwezen naar basis GGZ of specialistisch GGZ , een vermoeden van een DSM diagnose en er moet een handtekening van de huisarts staan. Uw verwijsbrief mag maximaal negen maanden oud zijn.
________________________________________________________________________________________
Kan ik zelf een afspraak maken voor onderzoek/ behandeling?
U dient in het bezit te zijn van een verwijsbrief van de huisarts. Vervolgens kunt u zich op onze website aanmelden middels het aanmeldformulier rechts bovenin het scherm en dan wordt u gebeld om een afspraak in te plannen. Houd er rekening mee dat er een wachttijd kan zijn voor een bepaalde behandeling. We proberen u natuurlijk zo snel mogelijk van dienst te zijn.
________________________________________________________________________________________
Kan ik zelf kiezen waar en met wie ik mijn afspraak wil hebben?
Er wordt altijd overlegd met u waar, wanneer en met wie u een afspraak wil hebben.
________________________________________________________________________________________
Moet ik lang wachten voor mijn eerste afspraak wordt ingepland?
Voor het maken van een afspraak zijn er wachttijden van toepassing, deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Kijk op de pagina Wachttijden voor actuele informatie.
________________________________________________________________________________________
Wat moet ik doen voor mijn eerste afspraak?
Bij de afspraakbevestiging krijgt u diverse formulieren meegestuurd. De vragenlijst mag u voor de afspraak terugsturen. Bij uw eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en ondergetekende toestemmingsverklaringen die u bij de afspraakbevestiging meegestuurd krijgt.
________________________________________________________________________________________
Ik heb een afspraak maar ik kan dan niet / ben ziek. Wat moet ik doen?
U kunt tot 24 uur voor de afspraak deze kosteloos annuleren. Dit kunt u doen door te bellen naar 073-5220503 (buiten openingstijden kunt u de voicemail inspreken) of een e-mail te sturen naar info@kobussen-partners.nl. Mocht u de afspraak minder dan 24 uur voor de afspraak afzeggen, wordt dit, ongeacht de reden, in eigen rekening gebracht. Dit wordt dus niet vergoed door uw verzekering of gemeente.
 ________________________________________________________________________________________
Moet ik zelf betalen voor mijn onderzoek/ behandeling?
In eerste instantie wordt er aanspraak gemaakt op uw eigen risico, dit bedraagt in 2018 minimaal € 385,00. Hierna worden uw behandelingen vergoed door uw verzekering. Is de hulpvraag het verrichten van een intelligentieonderzoek of dyslexieonderzoek, wordt dit helaas niet vergoed. Meer informatie staat op de pagina Tarieven & Vergoeding.
________________________________________________________________________________________
Als mijn behandeling doorloopt naar het volgende kalenderjaar, moet ik in het nieuwe jaar opnieuw eigen risico betalen?
Als uw behandeling doorloopt naar het volgende kalenderjaar, gelden de regels van het afgelopen kalenderjaar. Dat wil zeggen dat u niet opnieuw het eigen risico hoeft te betalen. Mocht u na een jaar behandeling een nieuw behandeltraject ingaan, wordt er in het nieuwe jaar eerst aanspraak gemaakt op uw eigen risico.
________________________________________________________________________________________
Vanaf welke leeftijd kan mijn kind behandeld worden?
Wij kunnen uw kind behandelen als het 4 jaar of ouder is. Zie voor meer informatie de pagina Kinderen < 18.
________________________________________________________________________________________
Hoe zit het met de verzekering van mijn kind nu de zorg overgedragen is naar de gemeenten?
De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Uw kind kan bij ons terecht als er een verwijzing is van de huisarts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor kinderen wordt er geen aanspraak gedaan op een eigen risico. Het wordt volledig vergoed door uw gemeente mits we hier een contract mee hebben.
________________________________________________________________________________________
Van wie is er toestemming nodig om informatie te verstrekken over behandeling of onderzoek?
Voor kinderen onder de 12 jaar is toestemming nodig van ouders. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar is er toestemming nodig van zowel ouders als het kind. Voor cliënten die ouder zijn dan 16 jaar, is er alleen toestemming nodig van de cliënt.
________________________________________________________________________________________
Waar kan ik klachten indienen?
Als u er samen met uw behandelaar niet uit kunt komen, kunt u een e-mail sturen naar info@kobussen-partners.nl. Dit wordt intern naar de juiste persoon doorgestuurd. U zal op de hoogte worden gehouden van de vorderingen.