Aanmelden

U kunt zich uitsluitend telefonisch aanmelden. Er kan een afspraak worden gemaakt indien de verwijsbrief in bezit is bij het secretariaat.

Bij jeugdigen kan dit ook een beschikking zijn en bij jeugdigen onder de 16 jaar is er een toestemmingsverklaring ouderlijk gezag nodig. Deze kunt u vinden onder Contact > Downloads.

De verwijzing kunt u bij voorkeur e-mailen naar info@kobussen-partners.nl. U kunt de verwijsbrief ook per post versturen naar Spoorstraat 2, 5241 EG, Rosmalen. Let er op dat de verwijsbrief in ieder geval de volgende informatie bevat: verwijzing naar generalistische basis ggz of specialistische ggz, (vermoeden van de) DSM diagnose, verwijsdatum, handtekening en AGB code van de huisarts.

Als u de verwijzing heeft gestuurd, kunt u telefonisch contact opnemen om een dossier aan te maken.