Wat gebeurt er in de hersenen bij ADHD?

25 juli 2014

Wat gebeurt er in de hersenen bij ADHD?

Bij mensen met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) blijkt dat de frontale hersengebieden minder functioneren. De prefrontale cortex (het voorste hersengebied) is samen met de basale ganglia en thalamus betrokkene bij executieve functies. Dit zijn functies als planning, aandacht en concentratie, motivatie, het kortetermijngeheugen en impulscontrole. Een tekort aan de stoffen dopamine en noradrenaline in de hersenen zorgt bij mensen met ADHD dat hun filterfunctie en remfunctie minder goed werkt.

Filterfunctie

De filterfunctie in de hersenen maakt het mogelijk dat je de belangrijkste prikkels uit je omgeving kan halen. De ene prikkel komt wel binnen, maar de andere prikkel wordt geheel of voor een deel tegenhouden door het filter. Bij mensen met ADHD functioneert deze filter minder goed; hierdoor komen alle prikkels binnen en worden de prikkels allemaal als even belangrijk beoordeeld. Het geluid van iemand die verderop staat te praten is net zo hard als de stem van degene met wie je praat. Iemand met ADHD kan zich daardoor moeilijk op een gesprek concentreren. Daarnaast lijken prikkels soms ook harder binnen te komen bij mensen met ADHD. Ze hebben bijvoorbeeld last van het tikken van een klok, terwijl een ander dat niet merkt. Door de verminderde filterfunctie wordt informatie bij mensen met ADHD soms niet goed opgenomen en opgeslagen, waardoor het terughalen van informatie ook moeilijk gaat. Het verwerken van alle prikkels leidt soms tot een tragere informatieverwerking. Mensen met ADHD hebben meer tijd nodig om informatie op te nemen, te verwerken en vervolgens te reageren.

Remfunctie

De remfunctie zorgt ervoor dat we eerst kunnen nadenken voor we handelen. Bij mensen met ADHD functioneert de remfunctie minder. Vaak ontbreekt het moment van overdenking, maar handelt iemand impulsief. Deze verminderde remfunctie uit zich op diverse gebieden. Wat betreft denken worden mensen met ADHD vaak snel afgeleid door gedachten en kunnen hun gedachten van de ‘hak op de tak’ gaan. Op emotioneel gebied kunnen mensen met ADHD last hebben van stemmingswisselingen. Door een verminderde rem op hun motoriek zijn ze vaak motorisch onrustig en hebben ze moeite met stil zitten. Tenslotte kan men overgaan tot impulsieve acties, zoals impulsaankopen of het gebruik van alcohol of drugs. De verminderde remfunctie maakt het moeilijk om gedrag te stoppen.

Bron: Beenackers, M.S.C.C. & Kat, F. (2010). Een patiënt met ADHD. Bohn Stafleu van Loghum

Dit filmpje (http://www.youtube.com/watch?v=mQlXhPDf4pY) gaat meer in op de werking van de remfunctie en de werking van dopamine.

Kobussen en partners start binnenkort weer met een behandelgroep voor volwassenen met de diagnose AD(H)D in onze vestigingen Rosmalen en Breda. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Floor Thomassen (f.thomassen@kobussen-partners.nl of 073-5220503) Ook als u afvraagt of er bij uzelf sprake is van AD(H)D, kunt u zich bij ons aanmelden voor een psychologisch onderzoek. Zie het aanmeldformulier op deze website.

Door Annemaaike Meeder en Floor Thomassen, psychologen bij Kobussen en Partners