Ons zegenrijke GGZ-werk

8 mei 2016

Onlangs bezochten Jan Kobussen en ik een lezing van Ruut Veenhoven, emeritus hoogleraar Sociologie. Hij staat beter bekend als de ‘geluksprofessor’ vanwege zijn baanbrekende onderzoekswerk op het gebied van geluk en welbevinden.

Centraal in zijn lezing stonden de volgende twee vragen:
– Wat bepaalt geluk?
– Kan je dat op individueel niveau beïnvloeden?

Veenhoven heeft in zijn werkzame leven een database met ruim 6400 wetenschappelijke publicaties aangelegd en omschrijft zelf geluk als levensvoldoening, oftewel de subjectieve waardering van je eigen leven als geheel. Ook deed hij in 2010 wereldwijd onderzoek naar het antwoord op bovengenoemde twee vragen. Daartoe ondervroeg hij respondenten uit 66 verschillende landen. Voorwaar geen sinecure!

Bij de eerste vraag ‘Wat bepaalt geluk?’ maakte hij onderscheid naar bronnen van geluk tussen landen en bronnen van geluk binnen landen. De correlaties (samenhang) bij bronnen van verschil tussen landen betreffen:
– De kwaliteit van de overheid/geen corruptie: + .66
– Welvaartsniveau: + .63
– Democratie: +.60
– M/V gelijkheid: +.58
– Goed functionerende GGZ: +.55 (!!!, kom ik later op terug)

De bronnen van verschil binnen landen drukt Veenhoven uit in percentages, optellend tot 100%.

Levensvaardigheden
– aangeboren 30%
– aangeleerd 20%
– levenskeuzen 25%

Leefbaarheid omgeving
– sociaal emotioneel 10%
– sociaal economische positie 5%
– toeval 10%

Om individuen te helpen naar groter geluk kan volgens Veenhoven het beste worden ingezet op het doen toenemen van levensvaardigheden. Onder levensvaardigheden schaart hij in dit verband:
– Kennis, intelligentie
– Sociale vaardigheden
– Persoonlijkheidsontwikkeling
– Geestelijke gezondheid
– Het maken van goede levenskeuzen

Het eerstgenoemde aspect ligt grotendeels vast; intelligentie is moeilijk beïnvloedbaar. Wel kan aan kennisvermeerdering worden gedaan: scholen, universiteiten e.d. zijn daarbij belangrijke aanbieders. De overige vier aspecten zijn beter beïnvloedbaar en dan komen we op het terrein van de GGZ. Ons terrein dus. Als we dit goed doen – onlangs kregen we trouwens een waarderingscijfer van cliënten van een 8,5 en daar zijn we best trots op –, dan kunnen we onze cliënten daarmee verder helpen op weg naar meer geluk in hun leven. In dit kader heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar Ruut Veenhoven hoogleraar was, de website Gelukswijzer gelanceerd. Ook zorgverzekeraar VGZ, een belangrijke contractpartner van ons, is erg geïnteresseerd in de opzet en heeft de site mede-gefinancierd. Er zijn verschillende tips en tools die kunnen helpen meer levensgeluk te ervaren.

Neem eens een kijkje! 😉
En breng dit desgewenst in bespreking bij uw behandelaar.

Paul Westerman