EMDR bij kinderen en jongeren

3 april 2015

Waarom ik een groot voorstander ben van EMDR bij kinderen komt door het feit dat een trauma ervoor kan zorgen dat kinderen (gedeeltelijk) stil komen te staan in hun ontwikkeling. Daarom brengt de (EMDR) behandeling van een trauma bij een kind vaak meer verandering dan bij volwassenen.

 

Als we EMDR horen, denken we vaak aan de behandeling van PTSS. Iets waar menigeen zich vaak niet zo bewust van is, is dat je bij kinderen bij veel meer AS I diagnoses EMDR als behandeling kan toepassen en zeer effectief kan zijn, zoals:

 1. Angststoornissen
  Als er bepaalde gebeurtenissen in de geschiedenis te vinden zijn waar de angst begonnen is. In geval van OCD kan je werken aan de hand van een flash forward van een obsessie die iemand heeft. Een dwanghandeling kan komen om een emotie weg te halen. Als dwang onduidelijk is waar die voor dient, is het raadzaam na te gaan waar ’t begonnen is en of er vervolgens een gebeurtenis kan zijn wat mogelijk niet goed verwerkt is.
 1. Gedragsstoornissen (ODD, AD(H)D)
  Bepaald gedrag kan aangestuurd worden door een trauma, maar ook andersom kan door een gedragsstoornis ook een trauma optreden.
 2. Reactieve depressie
 3. Reactieve hechtingsstoornis
  Het ontbreken van een goede hechting schrijft een kind vaak aan zichzelf toe (‘ Ik ben niet goed genoeg’: negatief zelfbeeld). Een target voor de EMDR kan zijn dat je je vader of moeder heel erg mist omdat ze bijvoorbeeld niet bij ’t afzwemmen waren.
 4. Eetstoornissen
  Hebben vaak een onderliggend trauma
 5. Somatoforme stoornissen net als bij eetstoornissen
 6. Gestagneerde of traumatische rouw
  Wanneer een kind geen afscheid heeft kunnen nemen door bijvoorbeeld een heftige of plotselinge dood.

 

Belangrijke contra-indicaties waar je bij kinderen op moet letten zijn o.a.:

 1. Forse instabiliteit in actuele leefsituatie
  Eerste prioriteit is het kind uit het gevaar halen, zorgen voor veiligheid. I.t.t. wat wel eens eerder wordt gezegd dat je EMDR direct kan toepassen geldt dit niet wanneer het kind nog steeds in een actuele dreigende situatie is wat trauma’s oplevert. Dit kan namelijk een desillusie geven over de behandeling en het resultaat waardoor de motivatie daalt. Je kan je afvragen of er bij langdurig pestgedrag, kindermishandeling en asielzoekers of vluchtelingen sprake is van actuele veiligheid. Belangrijk is ook om na te denken of een bepaalde klacht juist niet functioneel is , bijvoorbeeld hyper-arousal in geval van onveiligheid, dit is dan een coping die je niet weg moet halen middels EMDR wanneer er nog sprake is van onveiligheid.
 2. Weinig affecttolerantie
  Dit zorgt ervoor dat de arousal niet hoog genoeg is
 3. Secundaire winst
  Bijvoorbeeld bij overvraging op school. Een kind is dan niet gebaat van zijn klachten af te zijn want dit kan maken dat hij weer naar school moet.

 

Belangrijk bij EMDR bij kinderen is te denken aan de rol van de ouders:

Ouders spelen bij kinderen een belangrijke rol bij de EMDR behandeling. Zij moeten snappen wat de behandeling inhoudt en akkoord gaan zodat zij het kind kunnen motiveren. Belangrijk is ook om van hen te horen of er sprake is van vermijdingsgedrag voor je ‘Future Templates’. Bij zeer jonge kinderen (die zelf nog niet kunnen praten) kan je ouders onderdeel laten zijn van de behandeling door het trauma toe te lichten door een verhaal over het trauma op te schrijven wat voorgelezen kan worden tijdens de behandeling.

Bij jongeren is het belangrijk dat naar de ouders het problematische gedrag wordt benoemt en voor de ouders ook gekoppeld wordt aan ’t trauma. Jongeren merken zelf niet zoveel verandering in klachten op na een sessie. Daarom is het belangrijk ouders erbij te hebben die rapporteren vaak wel verandering.
Geschreven door Jetske van der Vegt